Nha Trang Ford

NHANH TAY ĐẶT LỊCH – CHĂM XE ĐÓN TẾT

08/02/2024
NHANH TAY ĐẶT LỊCH – CHĂM XE ĐÓN TẾT
NHANH TAY ĐẶT LỊCH – CHĂM XE ĐÓN TẾT
Năm hết- Tết đến! Chẳng phải đây là lúc chúng ta chăm sóc “người bạn đường” thật hoàn hảo trước thời gian đón Xuân mới.
Chương trình được áp dụng từ 01/02/2024 đến ngày 31/03/2024, bao gồm các mục:
👉𝐌𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐩𝐡𝐢́ 𝐤𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐭𝐫𝐚 𝐱𝐞 𝐭𝐨̂̉𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐚́𝐭(*)
👉𝐍𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐠𝐢𝐚𝐨 𝐱𝐞 𝐭𝐚̣̂𝐧 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐦𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐩𝐡𝐢́
👉𝐑𝐮̛̉𝐚 𝐱𝐞 𝐦𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐩𝐡𝐢́
👉 𝐁𝐚̉𝐨 𝐝𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚𝐧𝐡 𝟔𝟎’ (*)
👉𝐓𝐚̣̆𝐧𝐠 𝐥𝐨̣𝐜 𝐝𝐚̂̀𝐮 (𝐧𝐡𝐨̛́𝐭) 𝐜𝐡𝐨 𝐊𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐇𝐞̂́𝐭 𝐡𝐚̣𝐧 𝐁𝐚̉𝐨 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 (**)
Đại lý Nha Trang Ford với những Kỹ thuật viên chuyên nghiệp , giỏi tay nghề sẽ giúp cho bạn cảm thấy an tâm hơn với hành trình phía trước của mình.
Hãy mang xe đến ngay Đại lý Nha Trang Ford để cùng Trải nghiệm chương trình Dịch vụ!
Hãy đặt Lịch dịch vụ trực tuyến ngay: http://spr.ly/6187pNZRS hoặc gọi 0931600012 để biết thêm chi tiết chương trình.
Bạn muốn nhận giá tốt hơn?

Để lại số điện thoại, đại lý gửi bạn giá bán đặc biệt tốt nhất