Nha Trang Ford

Leader
Nguyễn Văn A
Giám Đốc Kinh Doanh
  • Bộ phận: Bán hàng
  • Kinh nghiệm: 10 năm
Trưởng phòng kinh doanh
  • Bộ phận: Bán hàng
  • Kinh nghiệm: 5 năm
Quản lý kinh doanh
  • Bộ phận: Bán hàng
  • Kinh nghiệm: 5 năm
Chuyên viên kinh doanh
  • Bộ phận: Bán hàng
  • Kinh nghiệm: 3 năm
Chuuyên viên kinh doanh
  • Bộ phận: Bán hàng
  • Kinh nghiệm: 3 năm
Bạn muốn nhận giá tốt hơn?

Để lại số điện thoại, đại lý gửi bạn giá bán đặc biệt tốt nhất